Home » Brussels-Capital » Jette » Transport

Transport services in Jette, Brussels-CapitalFilter by amenity type:

Nearest Services

Bicycle Parking

 • Amnesty - parking.brussels - fee
  Avenue de Levis Mirepoix - de Levis Mirepoixlaan, 137
 • Baeck - parking.brussels - fee
  Rue Antoine Baeck - Antoine Baeckstraat, 145
 • Broekaert - parking.brussels - fee
  Rue Fernande Volral
 • Capart - parking.brussels - fee
  Avenue Henri Liebrecht
 • CARGO - parking.brussels - fee
  Rue Adolphe Vandenschrieck - Adolphe Vandenschrieckstraat, 59
 • Démineurs - parking.brussels - fee
  Boulevard de Smet de Naeyer
 • Dupré - parking.brussels - fee
  Rue Dupré - Dupréstraat, 83B
 • Duysburgh - parking.brussels - fee
  Rue Duysburgh - Duysburghstraat, 40
 • Equité-Héroïsme - parking.brussels - fee
  Avenue Charles Woeste - Charles Woestelaan, 81
 • Exposition - parking.brussels - fee
  Place de l'Ancienne Barrière - Oude Afspanningsplein, 10
 • Faes - parking.brussels - fee
  Rue Léopold I - Leopold I straat, 432
 • Grijse - parking.brussels - fee
  Rue Jean Baudoux - Jean Baudouxstraat, 44
 • Hof ten Berg - parking.brussels - fee
  Clos 't Hof ten Berg
 • Hoornaert - parking.brussels - fee
  Rue Corneille Hoornaert - Corneille Hoornaertstraat, 7
 • Lenoir - parking.brussels - fee
  Boulevard de Smet de Naeyer
 • Liebrecht II - parking.brussels - fee
  Rue Remy Soetens
 • Rivieren - parking.brussels - fee
  Drève de Rivieren - de Rivierendreef, 331
 • Saint-Claire - parking.brussels - fee
  Rue Maurice Van Rolleghem - Maurice Van Rolleghemstraat, 70
 • Sint-Jozef - parking.brussels - fee
  Rue Joseph Schuermans
 • Soetens - parking.brussels - fee
  Rue Remy Soetens
 • Stiénon - parking.brussels - fee
  Avenue Stiénon - Stiénonlaan, 115
 • Tilmont - parking.brussels - fee
  Boulevard de Smet de Naeyer
 • Tonnet - parking.brussels - fee
  Avenue Joseph De Heyn
 • Van Bortonne - parking.brussels - fee
  Rue Gustave Van Huynegem - Gustave Van Huynegemstraat, 33
 • Van Ermengen - parking.brussels - fee
  Avenue Emile Van Ermengem - Emile Van Ermengemlaan, 119
 • Vandenschrieck - parking.brussels - fee
  Rue Adolphe Vandenschrieck - Adolphe Vandenschrieckstraat, 57
 • Vandervleet 1 - parking.brussels - fee
  Avenue Notre-Dame de Lourdes
 • Wemmel - parking.brussels - fee
  Chaussée de Wemmel - Wemmelse Steenweg, 264
 • Werrie - parking.brussels - fee
  Rue Adolphe Vandenschrieck - Adolphe Vandenschrieckstraat, 121
 • -
  Avenue Charles Woeste - Charles Woestelaan, 180
 • -
 • - - public access
  Place Laneau - Laneauplein, 2
 • - - public access - no fee
  Boulevard de Smet de Naeyer
 • - - public access - no fee
  Avenue Secrétin - Secrétinlaan, 25
 • - - public access - no fee
  Avenue de l'Exposition - Tentoonstellingslaan, 195
 • -
  Avenue du Laerbeek
 • -
  Avenue du Laerbeek
 • -
  Avenue de l'Exposition - Tentoonstellingslaan, 324
 • -
  Avenue de l'Exposition
 • - - public access - no fee
  Place Reine Astrid - Koningin Astridplein, 20
  Opening hours: 24/7
 • - - public access - no fee
 • -
  Avenue du Bourgmestre Jean Neybergh - Burgemeester Jean Neyberghlaan, 15C
 • -
  Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter
 • -
  Place Jean Gabin
 • -
  Avenue Joseph De Heyn
 • -
  Avenue Jean-Baptiste Depaire - Jean-Baptiste Depairelaan, 218
 • - - Somers
  Avenue Jean-Baptiste Depaire - Jean-Baptiste Depairelaan, 179
 • -
  Place Gustave Pattyn
 • -
  Clos Fernand Tonnet
 • -
  Avenue de l'Arbre Ballon
 • -
  Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter - Burgemeester Etienne Demunterlaan, 11
 • -
  Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter - Burgemeester Etienne Demunterlaan, 17
 • -
  Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter - Burgemeester Etienne Demunterlaan, 21
 • - - no fee
  Rue Dupré
 • - - no fee
  Rue Dupré
 • -
  Rue Eugène Toussaint - Eugène Toussaintstraat, 139
 • -
  Rue Saint-Norbert - Sint-Norbertusstraat, 74
 • -
  Rue Saint-Norbert - Sint-Norbertusstraat, 74
 • -
  Avenue du Laerbeek
 • -
  Drève de Rivieren - de Rivierendreef, 331
 • -
  Rue Corneille Hoornaert - Corneille Hoornaertstraat, 24
 • -
  Avenue Rommelaere - Rommelaerelaan, 193
 • -
  Avenue Rommelaere - Rommelaerelaan, 227
 • -
  Avenue Rommelaere - Rommelaerelaan, 56
 • -
  Rue Edouard De Grijse
 • -
  Avenue du Bourgmestre Jean Neybergh - Burgemeester Jean Neyberghlaan, 15A
 • -
  Rue Audrey Hepburn - Audrey Hepburnstraat, 1
 • -
  Place Jean Gabin
 • -
  Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter
 • -
  Rue Audrey Hepburn - Audrey Hepburnstraat, 6
 • -
  Avenue Odon Warland
 • -
  Avenue Charles Woeste
 • -
  Avenue Charles Woeste - Charles Woestelaan, 257
 • -
  Boulevard de Smet de Naeyer - de Smet de Naeyerlaan, 404
 • -
  Rue Saint-Norbert - Sint-Norbertusstraat, 17
 • -
  Rue Duysburgh - Duysburghstraat, 64
 • -
  Avenue du Comté de Jette - Graafschap Jettelaan, 3
 • -
  Place Arthur Van Gehuchten - Arthur Van Gehuchtenplein, 13
 • -
  Place Philippe Werrie - Philippe Werrieplein, 15
 • -
  Avenue Carton de Wiart - Carton de Wiartlaan, 6
 • - - fee
  Avenue de Levis Mirepoix - de Levis Mirepoixlaan, 28
 • -
  Avenue de Levis Mirepoix - de Levis Mirepoixlaan, 28
 • - - fee
  Avenue de Levis Mirepoix - de Levis Mirepoixlaan, 31
 • -
  Clos 't Hof ten Berg - 't Hof ten Berg, 27
 • -
  Clos 't Hof ten Berg
 • -
  Boulevard de Smet de Naeyer - de Smet de Naeyerlaan, 52
 • -
  Place Cardinal Mercier - Kardinaal Mercierplein, 27
 • - - public access - no fee
  Rue Jean-Baptiste Serkeyn
 • -
  Rue Jean-Baptiste Serkeyn
 • -
  Boulevard Belgica
 • -
  Avenue du Sacré-Coeur
 • -
  Avenue du Sacré-Coeur
 • -
  Avenue du Sacré-Coeur
 • -
  Avenue du Sacré-Coeur
 • -
  Avenue du Sacré-Coeur
 • -
  Rue René Reniers - René Reniersstraat, 77
 • -
  Rue de l'Église Saint-Pierre - Sint-Pieterskerkstraat, 29
 • -
  Place Cardinal Mercier - Kardinaal Mercierplein, 6
 • -
  Rue Jules Lahaye
 • - - cycloparking.brussels - fee
  Avenue de Laeken
 • -
  Avenue Henri Liebrecht

Bicycle Rental

Taxi

 • no-name
 • no-name